Martin Kragh Abildgaard

Sales & Bid Manager

Martin burger sin mangeårige viden og erfaring fra sygehusvæsenet, hvor han i mere end 10 år var ansvarlig koordinator for respiratoriske hjælperordninger i hele Region Midtjylland og Region Nordjylland. Martin har ansvaret for at indgå aftaler og kontrakter, herunder give tilbud på offentlige udbudsforretninger, samt bidrage med ledelsesmæssig sparring i forhold til ansættelsesretlige forhold.