Mona Gehrt

Adm. Direktør i A Priori ApS samt søsterselskabet MG-V ApS.

Startede eget vikarbureau op i 2008 og har dermed et indgående branchekendskab, som indebærer dag-til-dag vikarer til social- og sundhedssektoren samt specialiserede løsninger
til borgere i eget hjem – såvel børn som voksne. Mona har tillige i nogle år tidligere siddet med i vikarbureauernes brancheforening i Dansk Industri. Opgaverne varetages af alle pædagogiske og sundhedsfaglige faggrupper, ligesom der anvendes handicaphjælpere og ufaglærte, hvor der er visiteret til det.

Anne Wright

Faglig Teamschef

Anne har bred sundhedsfaglig erfaring fra sine ca. 25 år i marken som social- og sundhedsassistent, hvor hun har arbejdet med somatiske og psykiatriaske plejehjem, børnehjem, udsatte unge samt borgere i eget hjem. Anne bruger nu sin ekspertviden til at sikre de bedste løsninger og bemanding til borgere i eget hjem (børn og voksne) med forskellige hjælpebehov.

Martin Kragh Abildgaard

Sales & Bid Manager

Martin burger sin mangeårige viden og erfaring fra sygehusvæsenet, hvor han i mere end 10 år var ansvarlig koordinator for respiratoriske hjælperordninger i hele Region Midtjylland og Region Nordjylland. Martin har ansvaret for at indgå aftaler og kontrakter, herunder give tilbud på offentlige udbudsforretninger, samt bidrage med ledelsesmæssig sparring i forhold til ansættelsesretlige forhold.