Enkeltmandsprojekter

A Priori har specialiseret sig i særligt krævende enkeltmandsprojekter med psykiatriske diagnoser, udadreagerende og/eller selvskadende adfærd eller borgere med spiseforstyrrelser, hvor fællesnævneren er behovet for 1:1 støtte i en midlertidig periode. Det kan være såvel på bosted som i borgerens eget hjem.

BPA ordning

Som BPA leverandør godkendt af Socialtilsynet er vi eksperter i at understøtte dig i rollen som daglig arbejdsleder for dine hjælpere! Vi tager over på de administrative arbejdsgiver opgaver i et tæt samarbejde med dig, så du bevarer din selvstændighed og selvbestemmelse. A priori sætter dig i centrum og udgør et trygt sikkernet under dig og din hjælperordning.

Børn med handicap i eget hjem

Hvad enten der er tale om fysisk eller psykisk handicap eller adfærdsmæssige problemer, så har vi stor erfaring med at varetage den rette indsats i forhold til barnet/den unge i eget hjem, hvad enten, der er tale om pleje, behandling, bostøtte eller behov for afløsning / aflastning. Vi brænder ganske enkelt for at gøre en forskel i forhold til børn og unges daglige livskvalitet!

Respirator borgere

A Priori har nogle af de mest erfarne konsulenter indenfor respirationsområdet og har et indgående kendskab til denne gruppe af borgere i eget hjem. Vi vægter faglighed højt og sætter en ære i at få selv de mest komplekse opgaver i god gænge. Vi har forståelse for, at selv de mindste justeringer kan betyde en stor forskel i borgerens livskvalitet. OG vi brænder ikke mindst for at bidrage til at skabe den bedst mulige livskvalitet for denne gruppe.