Børn med handicap i eget hjem

Vi har erfaring fra arbejdet med følgende målgrupper indenfor det specialiserede område:

 • Børn og unge med adfærds- og tilknytningsforstyrrelser bl.a. ADHD og autisme
 • Børn og unge med multiple handicap
 • Børn og unge med selvskadende adfærd
 • Børn og unge med spiseforstyrrelser
 • Børn og unge med angstsymptomer
 • Børn og unge med skolevægring
 • Børn og unge, der er selvmordstruede
 • Børn og unge med psykiatriske problemstillinger

Eksempler på kerneydelser (ikke udtømmende):

 • Afløsning / Aflastning SEL §44/§84
 • Bostøtte SEL § 76 stk.3 nr.4
 • Familiebehandling SEL §52 stk.3 nr.3
 • Kontaktperson SEL §52 stk.3 nr.6
 • Støtteperson SEL §54
 • Ledsagelse SEL §45

Generelt for A priori´s opgaveløsning:

 • Styr på dokumentation og GDPR
 • Målrettet og grundig rekruttering og match
 • Indhentelse af ren straffeattest og ren børneattest på alle vores medarbejdere
 • Indhentelse af 2 positive referencer fra tidligere ansættelsesforhold
 • Konstruktiv dialogpartner – vi bruger vores faglighed og erfaring og svarer ærligt på, om det er noget vi ser os i stand til at løse kvalitativt
 • Målrettet kompetenceudvikling af vores medarbejdere
 • Døgnåbent telefon hvor medarbejdere og kunder kan komme igennem til os
 • Fokus på glade medarbejdere, som vi kæres om
 • Afholdelse af medarbejder trivselssamtaler
 • Løbende kvalitetssikring af arbejdet i borgers hjem
 • Tegning af erhvervsansvarsforsikring og arbejdsskadeforsikring
 • Minimal administration for kommunen / regionen
 • Fokus på kontinuitet, stabilitet og tryghed

Opgaver i eget hjem som indebærer et helt team af hjælpere:

 • Intro til kodeks for arbejde i borgers eget hjem
 • Intro til personlig fremtoning
 • Udarbejdelse af døgnrytmebeskrivelse for sikring af ensartet tilgang og god intro til nye
 • Deltagelse i samarbejdsmøder i nødvendigt omfang
 • Sparring og supervision af vores hjælpere
 • 3-4 årlige teammøder med hjælperne for sikring af fælles fodslag i opgaveløsningen
 • Rettidige vagtplaner så både hjælpere og borgere kan se en rum tid frem
 • Kursus i hygiejne og førstehjælp
 • Kvartalsmæssige statusrapporter