Tilblivelsen af A Priori ApS

A Priori ApS er stiftet i marts 2021 og er et søsterselskab til MG-V ApS.

Formålet med stiftelsen af A Priori var at gøre brug af den ekspertise, som MG-V har oparbejdet i forhold til bemandingsløsninger med borgere i eget hjem, men netop skille det ud som et selvstændigt forretningsområde med det formål at have det fulde fokus på netop dette speciale og ikke alle mulige andre aktiviteter.

I november 2021 er A Priori ApS blevet godkendt af Socialtilsynet som BPA leverandør, så A Priori ApS dermed varetager hele viften af opgaver relateret til borgere i eget hjem med behov for hjælperordning i forskelligt omfang.

Vision og mission

A Priori ApS er et landsdækkende foretagende og besidder nogle af landets mest erfarne konsulenter i forhold til såvel børn og unge som voksne i eget hjem med behov for hjælperordning.

I A Priori ApS vil du altid få et ærligt bud på, om vi kan løse en opgave kvalitativt, og vi sætter en ære i at bidrage til at skabe forbedret livskvalitet i forhold til alle de opgaver vi beskæftiger os med.

Vores slogan er: ”Tryghed, Støtte og Fokus”, og vi vil gerne uddybe, hvorfor vi har valgt disse ord som vores kerneværdier:

Tryghed – fordi vi med vores høje faglighed, engagement og erfaring fra området har erfaret, at tryghed betyder alt for borgeren og dennes pårørende i dagligdagen. At vi i A Priori kan levere den faglighed og de hænder, der er brug for såvel løbende som i akutte spidsbelastninger, så det ikke er borgeren, som bliver ”sorteper”. Vi mener, at en afgørende faktor for tryghed ligeledes er transparens og højt kommunikationsniveau, så man altid ved, hvad vi foretager os, og hvor i en proces vi er.

Støtte – fordi vi anerkender, at alle borgere i eget hjem er forskellige, og vi derfor har en nuanceret og individuel tilgang til alle opgaver med stort fokus på borgerens selvbestemmelsesret og inddragelse. Vi sikrer det rette match mellem borger og hjælper, herunder at der er den påkrævede faglighed til alle opgaver.

Fokus – fordi vi arbejder struktureret med alle opgaver, så vi lever op til de forpligtelser, vi har. Vi har en pro-aktiv tilgang til opgaverne. Gennem fokus på kommunikation og opfølgning, forebygger vi, at der opstår problemer. Det er en tilgang vi har i forhold til såvel borgere i eget hjem, hjælperne som vores kommunale og regionale samarbejdspartnere.