Enkeltmandsprojekter

A Priori har specialiseret sig i særligt krævende enkeltmandsprojekter med psykiatriske diagnoser, udadreagerende og/eller selvskadende adfærd eller borgere med spiseforstyrrelser, hvor fællesnævneren er behovet for 1:1 støtte i en midlertidig periode. Det kan være såvel på bosted som i borgerens eget hjem.

Erfaringer med enkeltmandsprojekter og 1:1 bemanding af opgaver:

A priori har en rodfæstet erfaring med løsning af opgaver med individuelle borgere, hvad enten det er i eget hjem eller på bosted.

Indsatsen kan have meget forskellig karakter og kompleksitet, men fælles for de opgaver vi løser er, at der sker en nøje matchning af medarbejder fra A priori i forhold til den konkrete opgavebeskrivelse.

Det er den bevilgende myndighed, som definerer bevillings omfang af timer samt hvilken faglighed, der som minimum skal anvendes på opgaven. Omfanget af timer kan  være alt fra få timer pr. uge til døgndækkende hjælp.

Vi har erfaring med opgaveløsning indenfor følgende områder:

Unge og voksne med udadreagerende adfærd

Unge og voksne med autismespektrumforstyrrelser

Unge og voksne med selvskadende adfærd

Unge og voksne som er selvmordstruede

Unge med skolevægring

Unge og voksne med psykiatrisk lidelse, som kræver 1:1 støtte

Unge og voksne med spiseforstyrrelser