BPA arbejdsgiver

A Priori er dit trygge valg af arbejdsgiver firma til håndtering af de juridiske og praktiske administrative opgaver forbundet med din BPA ordning.

Vi har mange års erfaring fra løsning af opgaver i borgers eget hjem, og vi har et stærkt fagligt team, som har viden og indsigt i sociallovgivningen, ansættelsesjuraen samt alle de praktiske opgaver forbundet med at løse opgaven i tæt samarbejde med dig.

Som BPA leverandør godkendt af Socialtilsynet er vi eksperter i at understøtte dig i rollen som daglig arbejdsleder for dine hjælpere! Vi tager over på de administrative arbejdsgiver opgaver i et tæt samarbejde med dig, så du bevarer din selvstændighed og selvbestemmelse. A priori sætter dig i centrum og udgør et trygt sikkernet under dig og din hjælperordning.

A Priori kan give dig rådgivning af relevans for din BPA ordning, herunder hjælp til ansøgning om en BPA ordning, hvis du ikke allerede har en. Ligeledes kan du få råd- og vejledning, hvis du påtænker, at anke en afgørelse i din sag. Vi bruger vores faglighed og holder os ajour med den seneste viden på området både hvad angår afgørelser og undersøgelser samt ny relevant lovgivning.

Vi ser det som vores opgave at understøtte dig i det omfang du måtte have behov for det – vi erfarer at nogle har brug for megen dialog/kontakt, mens andre ikke har det. Ligeledes at behovet for at kunne trække på os i nogle borgeres tilfælde er løbende, mens andre kun periodevis har brug for dialog/kontakt. Der er plads til alle i A Priori, og alle kan forvente at få en loyal og kompetent samarbejdspartner.

Vi er landsdækkende og kan lægge vejen forbi dig uanset hvor i landet du er bosiddende. Vi kommer naturligvis ud på hjemmebesøg, når vi skal starte et samarbejde op, ligesom der vil blive afholdt møder i nødvendigt omfang løbende.

Du får tilknytning til fast konsulent, så du vil opleve, at der i A Priori er et godt kendskab til dig og dine hjælpere. Har du ønske om det, støtter vi op om personalemøder, og vi hjælper naturligvis i situationer med konfliktløsning.

A Priori’s BPA ordninger bliver prioriteret højt, når og hvis der opstår behov for akut vikardækning, idet vi nemt kan rekvirere hjælpen fra vores søsterselskab MG-V ApS, der er et landsdækkende vikarbureau.

Vi afholder løbende arrangementer af forskellig karakter, som du vil få tilbud om at deltage i.

Opgaver som A Priori i udgangspunktet løser som BPA arbejdsgiver

  • Formel ansættelse og afskedigelse
  • Udstedelse af ansættelsesbeviser
  • Lønudbetaling
  • Indberetning til SKAT
  • Indbetaling til ferie- og barselsudligningsordning og ATP
  • Sygdom og barsel
  • Tegning af lovpligtige forsikringer
  • Gennemførsel af nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger
  • Afrapportering til kommunen (regnskab for BPA ordningen)