A Priori godkendt som BPA leverandør

A Priori ApS er blevet godkendt af Socialtilsynet til varetagelse af opgaver som arbejdsgiver af Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Servicelovens § 95 og § 96.

Socialtilsynet vurderer, at A Priori ApS er egnet som arbejdsgiver i forhold til virksomhedens økonomiske og ledelsesmæssige forhold og ansættelsesretlige kompetencer. Socialtilsynet

Borgere, der har en bevilling til BPA, kan derfor nu kontakte A Priori i forhold til at få varetaget arbejdsgiverrollen i forhold til sin hjælperordning i eget hjem. A Priori er et landsdækkende foretagende og med sloganet: ”Tryghed, Støtte og Fokus” lægger vi stor vægt på, at alle borgere er unikke med individuelle behov og selvbestemmelsesret.

I A Priori sætter vi en ære i at få selv de mest komplekse opgaver i god gænge og brænder for at bidrage til at sikre den bedst mulige livskvalitet.